Word lid

Word lid

Word lid van Wijkvereniging Overhoeks, opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van de wijk Overhoeks en om gezamenlijk van alles te organiseren. Om dit succesvol te doen geldt: hoe meer leden hoe meer impact. In principe kan iedereen die 16 jaar of ouder is en woont in Overhoeks, lid worden van de wijkvereniging. En met Overhoeks bedoelen we: alle woningen gelegen tussen het IJ, het Buiksloterkanaal, de Grasweg, de Ranonkelkade en het Tolhuiskanaal. Zie het kaartje.

Overhoeks Woonwijk

De jaarlijkse contributie is minimaal € 5,- maar je mag ook vrijwillig meer contributie betalen.

Hoe meld ik me aan?

  • Het lidmaatschap is individueel, er is geen gezinslidmaatschap.
  • Aanmelding kan uitsluitend door een machtiging automatische incasso af te geven. U kunt dit direct online doen, vul de machtiging hieronder in.
  • Na ontvangst van uw machtiging ontvangt u een bevestiging per e-mail van uw lidmaatschap.
  • Let op: om kosten te besparen en snel te kunnen communiceren is opgave van een e-mail adres noodzakelijk. Gebruik voor elk lid een eigen e-mail adres. Gebruikt u voor meerdere personen op uw adres hetzelfde e-mail adres, dan ontvangt u onze berichten meer dan één keer.

Online formulier machtiging automatische incasso.

Door het invullen en toezenden van onderstaand formulier verklaart u lid te willen worden van wijkvereniging Overhoeks en de jaarlijkse contributie te zullen voldoen per automatische incasso. Afmelden als lid kan door een mailtje naar het bestuur te sturen: bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl

Zorg wel dat iedere persoon in uw huishouding die lid wil worden een eigen machtiging afgeeft. Bij voorbaat dank!

Formulier wordt geladen ...


Actueel

IJoever schoon!

World Clean Up Day 18 september 2021. Georganiseerd door de Wijkvereniging Overhoeks