Statuten

De wijkvereniging Overhoeks is opgericht in 2012, ruim twee jaar nadat de eerste bewoners hun nieuwe woning betrokken. De wijkvereniging beoogt de belangen van de bewoners te behartigen; een prettig woon- en leefklimaat te bevorderen en de sociale cohesie in de wijk en met andere wijken te vergroten.

Statuten Wijkvereniging OverhoeksActueel

Walk-fitgroep Overhoeks 50+

Kom wandelen en sporten aan het IJ

Iedere donderdag om 11 uur, gratis proefles 11 juni.

geef je opĀ  en nadere info : info@wijkverenigingoverhoeks.nl