Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Wijkvereniging Overhoeks; de eigenaar van de website wijkverenigingoverhoeks.nl
  • Website; alle in de website aanwezige inhoud in welke vorm dan ook

De website is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het bestuur aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de website. Verder is het bestuur niet verantwoordelijk voor de content waarnaar wordt verwezen in de website.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van het bestuur is de website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen te gebruiken op welke wijze dan ook.Actueel

Lenteborrel & afscheid van (mede)oprichter wijkvereniging Marcel Oomen

Zondag 22 april is er in het Atrium van ClinkNOORD, voor alle bewoners (jong en oud) van Overhoeks, een gezellige borrel. Een goede gelegenheid...

Uitnodiging 6e Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Wijkvereniging Overhoeks nodigt de leden uit tot het bijwonen van de zesde jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zondag 22 april a.s.

Zondag 28 januari Nieuwjaarsborrel

Beste bewoners van Overhoeks

Op zondag 28 januari, 15:00 – 17:00, organiseert de Wijkvereniging Overhoeks haar nieuwjaarsborrel in de Tolhuistuin in de ruimte aan de...