Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Wijkvereniging Overhoeks; de eigenaar van de website wijkverenigingoverhoeks.nl
  • Website; alle in de website aanwezige inhoud in welke vorm dan ook

De website is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het bestuur aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de website. Verder is het bestuur niet verantwoordelijk voor de content waarnaar wordt verwezen in de website.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van het bestuur is de website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen te gebruiken op welke wijze dan ook.Actueel

Zondag 28 januari Nieuwjaarsborrel

Beste bewoners van Overhoeks

Op zondag 28 januari, 15:00 – 17:00, organiseert de Wijkvereniging Overhoeks haar nieuwjaarsborrel in de Tolhuistuin in de ruimte aan de...

“Van Wie is het IJ, van Wie is de Stad ?” – film van Remy Vlek

Thema: de Strijd om de Ruimte aan het IJ en in de Stad.

Oud wethouder Maarten van Poelgeest, Eberhard van der Laan, en de kunstenaars...

Samen koken, eten en een voorstelling ‘De Koningin van de Voedselbank’

Amsterdam is onze stad. Een mooie stad, maar ook een verwaande rotstad. Een stad waar we verschrikkelijk veel van houden. Uit die stad halen...