Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Wijkvereniging Overhoeks; de eigenaar van de website wijkverenigingoverhoeks.nl
  • Website; alle in de website aanwezige inhoud in welke vorm dan ook

De website is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het bestuur aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de website. Verder is het bestuur niet verantwoordelijk voor de content waarnaar wordt verwezen in de website.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van het bestuur is de website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen te gebruiken op welke wijze dan ook.Actueel

Brief Sprong Over Het IJ – College van Burgemeester en wethouders

College van Burgemeester en wethouders

Leden van de Gemeenteraad van Amsterdam                                 Amsterdam 18 maart 2018

Geachte dames en heren,

Een grote groep direct betrokkenen bij activiteiten in...

Opgeven Overhoeks team – De Noorderpark Spelen op 14 juli
Vorig jaar wonnen de Scheepvaarders uit de Banne, misschien dit jaar ons Overhoeks team? En ze zoeken nog teams! Het is een sportief gebeuren, waar je...
Lenteborrel & afscheid van (mede)oprichter wijkvereniging Marcel Oomen

Zondag 22 april is er in het Atrium van ClinkNOORD, voor alle bewoners (jong en oud) van Overhoeks, een gezellige borrel. Een goede gelegenheid...