Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen met de volgende taken:

Nicolette Roelofs  – Voorzitter (De Oranje)

Rowena Menso – Penningmeester (De Berend)

Guy Plessen – Bestuurslid (B’mine)

Herbert Kuiling – Bestuurslid (De Berend)

 

 

Wat doen we als bestuur?

Contact met gemeente over verkeersveiligheid Overhoeks, met name tijdens de bouw van de verschillende projecten.

Sprong over het IJ

Regelmatig overleg met de gemeente, het bedrijfsleven, en de project ontwikkelaars/bouwers door middel van de begeleidingscommissie.

Inspraak in het gemeentelijk project Urban Sport IJ-oever

Vergroening en reguleren fietsparkeren Overhoeksplein

Aanspreekpunt en vraagbaak voor bewonersActueel

World Cleanup Day, schoonmaken aan de IJoever
Nu met een serie foto’s (22 sep 2021)

...