Bestuur

In mei 2018 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden in de wijkvereniging Overhoeks. Het bestuurslid Wouter Jansweijer evenals de voorzitter Marcel Oomen zijn uit het bestuur teruggetreden. Nieuwe bestuursleden zijn inmiddels toegetreden.

Het bestuur bestaat inmiddels uit de volgende personen met de volgende taken:

Nicolette Roelofs  – Voorzitter  voorzitter@wijkverenigingoverhoeks.nl
Louis Kuypers – Penningmeester penningmeester@wijkverenigingoverhoeks.nl
Ad Leeflang –   Secretaris  secretaris@wijkverenigingoverhoeks.nl
Brigitte Schapendonk – Algemeen bestuurslid – Communicatie communicatie@wijkverenigingoverhoeks.nl
Martijn Kamp – Algemeen bestuurslid

Voor 2018 ligt de focus van het bestuur op:

  • Bredere bekendheid van de wijkvereniging en wat zij voor de wijk wil bereiken. Zowel voor de inwoners als in samenwerking met gemeente en de vele bouwbedrijven.
  • Verder versterken van de belangenvertegenwoordiging bij belangrijke onderwerpen, zoals de oeververbindingen, nieuwbouwprojecten in de buurt, het metrostation Sixhaven, de bouwactiviteiten op de Strip  en op de campus tussen de al bestaande appartementengebouwen en het Eye Film museum.
  • Het werven van nieuwe leden in bestaande en nieuwe gebouwen om het draagvlak en de positie van de wijkvereniging te versterken.
  • Meer sociale activiteiten ontwikkelen en de onderlinge contacten in de wijk versterken. Zeker in de nu snel verder groeiende wijk.

Wilt u in contact komen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar: bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl.Actueel

Brief Sprong Over Het IJ – College van Burgemeester en wethouders

College van Burgemeester en wethouders

Leden van de Gemeenteraad van Amsterdam                                 Amsterdam 18 maart 2018

Geachte dames en heren,

Een grote groep direct betrokkenen bij activiteiten in...

Opgeven Overhoeks team – De Noorderpark Spelen op 14 juli
Vorig jaar wonnen de Scheepvaarders uit de Banne, misschien dit jaar ons Overhoeks team? En ze zoeken nog teams! Het is een sportief gebeuren, waar je...
Lenteborrel & afscheid van (mede)oprichter wijkvereniging Marcel Oomen

Zondag 22 april is er in het Atrium van ClinkNOORD, voor alle bewoners (jong en oud) van Overhoeks, een gezellige borrel. Een goede gelegenheid...