Bestuur

Het bestuur van de wijkvereniging Overhoeks bestaat uit de volgende leden:

Marcel Oomen (voorzitter)
Louis Kuypers (penningmeester)
Wouter Jansweijer
Geert Jan Groothuis

Het bestuur dient te bestaan uit een oneven aantal van tenminste 3 leden. Daarom nodigt het bestuur graag kandidaten uit zich voor een bestuursfunctie te melden. Tot aan de volgende Algemene Ledenvergadering is men aspirant-bestuurder, na benoeming door de vergadering volledig lid.

Wilt u in contact komen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl.Actueel

Lenteborrel & afscheid van (mede)oprichter wijkvereniging Marcel Oomen

Zondag 22 april is er in het Atrium van ClinkNOORD, voor alle bewoners (jong en oud) van Overhoeks, een gezellige borrel. Een goede gelegenheid...

Uitnodiging 6e Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Wijkvereniging Overhoeks nodigt de leden uit tot het bijwonen van de zesde jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zondag 22 april a.s.

Zondag 28 januari Nieuwjaarsborrel

Beste bewoners van Overhoeks

Op zondag 28 januari, 15:00 – 17:00, organiseert de Wijkvereniging Overhoeks haar nieuwjaarsborrel in de Tolhuistuin in de ruimte aan de...