Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen met de volgende taken:

Nicolette Roelofs  – Voorzitter
Koen Kool – Penningmeester
Jozet van Sloten – Secretaris
Guy Plessen – Algemeen bestuurslid

Voor 2019 ligt de focus van het bestuur op:

  • Bredere bekendheid van de wijkvereniging en wat zij voor de wijk wil bereiken. Zowel voor de inwoners als in samenwerking met gemeente en de vele bouwbedrijven.
  • Verder versterken van de belangenvertegenwoordiging bij belangrijke onderwerpen, zoals de oeververbindingen, nieuwbouwprojecten in de buurt, het metrostation Sixhaven, de bouwactiviteiten op de Strip  en op de campus tussen de al bestaande appartementengebouwen en het Eye Film museum.
  • Het werven van nieuwe leden in bestaande en nieuwe gebouwen om het draagvlak en de positie van de wijkvereniging te versterken.
  • Meer sociale activiteiten ontwikkelen en de onderlinge contacten in de wijk versterken. Zeker in de nu snel verder groeiende wijk.

Wilt u in contact komen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar: bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl.Actueel

IJ-oever schoon!

Schoonmaak feest op zaterdag 19-09-2020 

World Cleanup Day

 

Programma

10.00 uur     Verzamelen op Overhoeks plein

Draaiorgel & diverse kraampjes

Inschrijven/checken en uitdelen van een snackje en arm bandje.

 

10.15              ...