Bestuur

Het bestuur van de wijkvereniging Overhoeks bestaat uit de volgende leden:

Marcel Oomen (voorzitter)
Louis Kuypers (penningmeester)
Wouter Jansweijer
Geert Jan Groothuis

Het bestuur dient te bestaan uit een oneven aantal van tenminste 3 leden. Daarom nodigt het bestuur graag kandidaten uit zich voor een bestuursfunctie te melden. Tot aan de volgende Algemene Ledenvergadering is men aspirant-bestuurder, na benoeming door de vergadering volledig lid.

Wilt u in contact komen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl.Actueel

Zondag 28 januari Nieuwjaarsborrel

Beste bewoners van Overhoeks

Op zondag 28 januari, 15:00 – 17:00, organiseert de Wijkvereniging Overhoeks haar nieuwjaarsborrel in de Tolhuistuin in de ruimte aan de...

“Van Wie is het IJ, van Wie is de Stad ?” – film van Remy Vlek

Thema: de Strijd om de Ruimte aan het IJ en in de Stad.

Oud wethouder Maarten van Poelgeest, Eberhard van der Laan, en de kunstenaars...

Samen koken, eten en een voorstelling ‘De Koningin van de Voedselbank’

Amsterdam is onze stad. Een mooie stad, maar ook een verwaande rotstad. Een stad waar we verschrikkelijk veel van houden. Uit die stad halen...