Bestuur

In mei 2018 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden in de wijkvereniging Overhoeks. Het bestuurslid Wouter Jansweijer evenals de voorzitter Marcel Oomen zijn uit het bestuur teruggetreden. Nieuwe bestuursleden zijn inmiddels toegetreden.

Het bestuur bestaat inmiddels uit de volgende personen met de volgende taken:

Nicolette Roelofs  – Voorzitter
Louis Kuypers – Penningmeester
Jeroen Zuidhof –   Secretaris
Brigitte Schapendonk – Algemeen bestuurslid – Communicatie

Voor 2019 ligt de focus van het bestuur op:

  • Bredere bekendheid van de wijkvereniging en wat zij voor de wijk wil bereiken. Zowel voor de inwoners als in samenwerking met gemeente en de vele bouwbedrijven.
  • Verder versterken van de belangenvertegenwoordiging bij belangrijke onderwerpen, zoals de oeververbindingen, nieuwbouwprojecten in de buurt, het metrostation Sixhaven, de bouwactiviteiten op de Strip  en op de campus tussen de al bestaande appartementengebouwen en het Eye Film museum.
  • Het werven van nieuwe leden in bestaande en nieuwe gebouwen om het draagvlak en de positie van de wijkvereniging te versterken.
  • Meer sociale activiteiten ontwikkelen en de onderlinge contacten in de wijk versterken. Zeker in de nu snel verder groeiende wijk.

Wilt u in contact komen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar: bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl.Actueel

Informatieavond op 21 november: overstap eeuwigdurende erfpacht of niet

Beste bewoners van Overhoeks.

Zoals u hoogstwaarschijnlijk wel weet moeten Amsterdamse woningeigenaren voor 1 januari 2020 een besluit nemen of zij al dan...

Brief Amvest 30 september 2019

Beste buurtbewoners,

In juli zijn damwanden geplaatst om de blokken J, K en M van fase 3.2. Dit werk hebben we voortijdig afgebroken in verband...

Informatieavond Asterweg op 10 oktober

De gemeente heeft een aannemer geselecteerd voor de werkzaamheden voor de herinrichting van de Asterweg. U bent van harte welkom op de inloopinformatiebijeenkomst van...