Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen met de volgende taken:

Nicolette Roelofs  РVoorzitter

Rowena Menso РPenningmeester

Guy Plessen – Bestuurslid

Herbert Kuiling – Bestuurslid

Jan Willem van Leussen – Bestuurslid

 

Wat doen we als bestuur?

Contact met gemeente over verkeersveiligheid Overhoeks, met name tijdens de bouw van de verschillende projecten.

Sprong over het IJ

Regelmatig overleg met de gemeente, het bedrijfsleven, en de project ontwikkelaars/bouwers door middel van de begeleidingscommissie.

Inspraak in het gemeentelijk project Urban Sport IJ-oever

Vergroening en reguleren fietsparkeren Overhoeksplein

Aanspreekpunt en vraagbaak voor bewonersActueel

IJoever schoon!

World Clean Up Day 18 september 2021. Georganiseerd door de Wijkvereniging Overhoeks