Organisatie

Wat willen we bereiken?

Het doel van de wijkvereniging is de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen, het woon- en leefklimaat in de wijk Overhoeks te verbeteren en de sociale cohesie in de wijk en met andere wijken te vergroten. Dat zijn grote ambities voor een vooralsnog kleine wijk. Maar het is ook een bijzondere wijk, met bewoners die over veel creativiteit en ideeën beschikken.

Wat doen we in de praktijk?

  • het bestuur overlegt regelmatig met het Stadsdeel Noord en met de bedrijven en instellingen in de wijk over thema’s als verkeer, veiligheid en openbare ruimte.
  • het bestuur neemt deel aan inspraakrondes door zienswijzen in te dienen op bouw- en ontwikkelingsplannen.
  • het bestuur onderhoudt regelmatig contact met de wijkagent en bevordert de veiligheid in de wijk door bewoners en bezoekers aan te spreken op ongewenst gedrag.
  • het wijkvereniging ondersteunt de Werkgroep Tuinincidenten waarvan de leden overlastgevers in de openbare ruimte aanspreken op hun gedrag.
  • organiseren activiteiten van en voor bewoners, zoals een wijkkoor, buurteettafel, wijkfeest, Sinterklaasviering.
  • de vereniging ondersteunt activiteiten om  de band met omliggende wijken zoals de van der Pekbuurt en het Centrum van Amsterdam te verstevigen (bij voorbeeld door deelname aan de Volksopera in 2016).
  • iedere eerste zondag van het kwartaal ontmoeten bewoners elkaar bij de wijkborrel.

Wilt u lid worden?

Lid worden is eenvoudig. Ga naar de pagina ‘Word lid’ en meld u online aan. U dient wel een machtiging automatische incasso af te geven, maar de minimale contributie is slechts € 5.Actueel

World Cleanup Day, schoonmaken aan de IJoever
Nu met een serie foto’s (22 sep 2021)

...