Evenementen kalender

Wijkfeest  jaarlijks in september

Wijkborrel  elk kwartaal

Iedere eerste zondag van het kwartaal komen bewoners samen om een borrel te drinken. Alle leden ontvangen per e-mail de locatie. Drankjes en hapjes op eigen kosten!

De data voor 2019 zijn als volgt:

14 aprilActueel

Amsterdam Bouwt: het nieuwe Noord

Over de transformatie van drie tot voor kort vergeten gebieden aan het IJ: Overhoeks, Buiksloterham en de NDSM-werf.

Informatiebijeenkomst: Maandag 25 maart 20.00 uur...

Vooraankondiging ALV
Op 21 maart 2019 van 20.00 uur – 22.00 uur (met borrel na) wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Wijkvereniging Overhoeks gehouden. Er wordt inmiddels druk...
Oproep van buurthuis van der Pek

Stella Meulenbelt, ondersteunt Buurthuis van de Pek met het verbreden en/of vernieuwen van haar activiteiten. Buurthuis Vd Pek wil en er zijn voor iedereen in Oud...