Activiteiten

Zingen Aan het IJ 

Bij het ontstaan van de wijk Overhoeks is door een aantal enthousiaste nieuwe bewoners het initiatief genomen om een koor op te richten, dat ondertussen sinds de zomer van 2012 in wisselende samenstelling gezellig samen zingt.

Hoewel het overgrote deel van de koorleden in Overhoeks woont, komen de leden ook uit andere delen van Noord.

In principe is iedereen welkom en mag zich aanmelden voor een proefrepetitie.

Als koor willen we vooral lekker zingen, met plezier en met een gevarieerd repertoire.

We oefenen ons repertoire op de maandagavond van 20.00-21.30 uur in Eye.

Om tot een gezamenlijk niveau van zingen te komen, is het wenselijk om veel samen te repeteren. Tenslotte vormen we samen de kracht van het koor. Daarom is een zekere discipline in aanwezigheid gewenst. Als koorleden vanwege vakantie of ziekte een aantal repetities missen, dan kunnen ze met thuis oefenen of met een zingende buurtgenoot, de achterstand weer inlopen. We werken als koor met de app Rehearse, waarop het hele repertoire perste groep te horen is.

Het streven is om het ingestudeerde repertoire minimaal 2 keer per jaar ten gehore te brengen.

 

 

Sinds augustus 2019 bestaat het bestuur van het Overhoekskoor uit:

Trix Reijn. Secretaris

Irene Fischer. Penningmeester.

Cintha van den Hanenberg. Voorzitter.

 

Praktische zaken:

– Een koorlidmaatschap loopt per half jaar van 1 januari tot en met 30 juni, en van 1 juli tot en met 31 december;

– is per half jaar schriftelijk/per mail opzegbaar, uiterlijk op 31 mei of 30 november, bij de penningmeester;

– de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en verantwoord.

– voor meerdere leden uit eenzelfde gezin geldt een korting van 25% voor het tweede lidmaatschap

Op dit moment is de contributie vastgesteld op € 120,00 per half jaar

 

Leden en bestuur vormen samen met de dirigent het Overhoekskoor. Een koor om trots op te zijn!

 

Dus meld je aan!  bestuuroverhoekskoor@gmail.com

 

Kom eten Aan het IJ

De buurteettafel staat open voor nieuwe eters (m/v)

Iedere eerste dinsdag van de maand koken buurtgenoten voor buurtgenoten. Voor € 7,50 kun je mee-eten. Wil je een uitnodiging en het menu ontvangen? Geef je op door een email te sturen naar overhoekseettafel@gmail.com, tel 06 421 83441

 Omdat….

  • Er voortreffelijk gekookt wordt.
  • Je altijd al een keer in dat andere gebouw wilde kijken.
  • Je nieuwe mensen ontmoet en aan tafel het gesprek vanzelf gaat.
  • Het fijn is om een keer niet zelf te hoeven koken.
  • Het je de kans geeft om, als je dat wil, je kookkunsten te laten zien.
  • Het tot niets verplicht.

HET KOOR EN DE BUURTEETTAFEL ZIJN INITIATIEVEN VAN WIJKVERENIGING OVERHOEKS.

Word Lid van de Wijkvereniging. Dat kan al voor €5,-. www.wijkverenigingoverhoeks.nl , of stuur een email naar wijkverenigingoverhoeks@gmail.com

 

 Actueel

World Cleanup Day, schoonmaken aan de IJoever
Nu met een serie foto’s (22 sep 2021)

...