Enquête supermarkt Bold Toren

Beste bewoner van Overhoeks,

Eén van de vele onderwerpen die de bewoners van Overhoeks bezighouden is: gaat er een grotere supermarkt in de buurt komen, met name onder in de Bold-toren.

De Gemeente, het Stadsdeel Noord, aarzelt om hiervoor de benodigde vergunning af te geven. In ambtelijke termen: “zij houden het in beraad”. Gesteund door een initiatief van enkele bewoners houdt de Wijkvereniging een enquête om de behoefte en wensen van de bewoners te peilen. Op basis van deze enquête zal het bestuur van de Wijkvereniging een afspraak met de stadsdeelbestuurder maken en de uitslag overhandigen.

Dit alles heeft nogal een spoedeisend karakter omdat de verhuurder niet langer de ruimte kan en wil leeg laten staan.

Wij vragen u of u deze enquête zou willen invullen. Het invullen kost maximaal 2 minuten en u levert daarmee een grote bijdrage. Hier om de enquête te openen.

De uitkomst van de enquête zal via de website van Wijkvereniging Overhoeks gepubliceerd worden.

Alvast dank voor uw medewerking en vriendelijke groet,

Guy Plessen
Voorzitter Wijkvereniging Overhoeks