Update over het Schegpark

Het zal je niet ontgaan zijn: er is eindelijk begonnen aan de uitvoering van fase 1 van het Schegpark! Hierbij een update van de Schegpark Groep. Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Wat merk je daar als bewoner van in de openbare ruimte? Hieronder een bericht van de Schegpark Groep:

De Schegpark werkgroep heeft regelmatig contact met de gemeente. Op dit moment is fase 1 in uitvoering. Het gebied binnen de huidige rijwegen wordt aangelegd: stenen randen, bomen en beplanting en verhard pad evenwijdig aan de Céramiquelaan. Helaas niet het hele gebied.

De gemeente wil de keerlus rondom de parkeergarage van de A’dam toren nog behouden. Daardoor duurt de aanleg van de bomengroep bij de ingang van de parkeergarage nog even. Er zijn bomen gepland waar al wel ruimte voor is, maar de gemeente wil ook daar mee wachten.

Dit is in verband met het traject rondom de planning voor een kunstwerk dat nog moet starten. We verwachten daar binnenkort meer over te horen moeten krijgen.

Het verharde pad aan de zijde van de Bercylaan zal in fase 2 worden aangepakt. Om de grasmat voldoende gelegenheid te geven te groeien, blijven er tot in augustus hekken staan rondom het hele gebied, dus inclusief rondom het nu nog vrije gebied bij This is Holland.

In fase 2, volgens de planning van de gemeente medio 2024, als Yvie haar bouwterrein heeft opgeleverd, wordt het gehele Schegpark aangelegd overeenkomstig het definitieve ontwerp uit 2019, maar slechts tot aan het bouwterrein van de Brink Toren. Daarvan is de geplande oplevering najaar 2025 zodat voorjaar 2026 wij hopelijk eindelijk ons definitieve Schegpark zullen hebben. De Schegparkgroep van de Wijkvereniging blijft intussen de gemeente kritisch volgen en haar aanmoedigen om waar mogelijk de processen te versnellen.