nieuwsbrief december 2019


Posted on december 21st, by Wijkvereniging Overhoeks in Nieuws. Reacties uitgeschakeld voor nieuwsbrief december 2019

Beste Overhoekers,

Het bestuur van de Wijkvereniging Overhoeks brengt jullie via deze nieuwsbrief weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen onze wijk.

Om te beginnen wensen we iedereen een fijn kerstfeest en een heel goed 🎄2020 🎄

Om het nieuwe jaar te verwelkomen heffen wij graag samen met jullie het glas tijdens de nieuwjaarsborrel van de wijkvereniging op 4 januari 2020 van 16.00 tot 18.00 uur in de bar bij onze buren van ClinkNoord. Badhuiskade 3. De eerste toast en de hapjes zijn voor rekening van de wijkvereniging, de daaropvolgende drankjes zijn voor eigen rekening.  

Afscheid van oude – en het verwelkomen van nieuwe bestuursleden

Louis Kuypers, Brigitte Schapendonk en Jeroen Zuiderhof hebben, ieder om verschillende redenen, tussentijds afscheid genomen als bestuurslid. We willen hen heel hartelijk bedanken voor hun inzet, waarbij we Louis Kuypers nog apart willen noemen. Hij heeft bijna 3 jaar zitting gehad in het bestuur en gedurende die tijd een niet aflatende betrokkenheid getoond.

Drie nieuwe leden hebben zitting genomen in het bestuur, dat nu bestaat uit: Koen Kool, Guy Plessen, Nicolette Roelofs en Jozet van Sloten. Om de continuïteit te kunnen blijven waarborgen, zijn wij dringend op zoek naar twee nieuw bestuursleden. Te weten een penningmeester die goed overweg kan met een geautomatiseerd incassosysteem, of het leuk vindt om dat te leren, en iemand die zich bezig wil houden met de communicatie, waarbij het vooral gaat om het up to date houden van zowel de website en onze (besloten) Facebookpagina. Als je het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze wijk dan horen we heel graag van je! Mocht je interesse hebben, maar nog vragen hebben dan kun je ons bereiken via het mailadres: bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl.

24-uurs opvang van 48 ongedocumenteerden in A Lab.

Het college van burgemeester en wethouders heeft A Lab onlangs aangewezen als plek waar 48 zelfredzame ongedocumenteerden opgevangen zullen worden. Er is nog niet besloten of er extra ruimte toegevoegd zal worden middels een permanente opbouw op het gebouw, of dat de opvang wordt gerealiseerd op de bovenste etage van het pand. De gemeente gaat ervan uit dat de toekomstige bewoners eind 2020 hun intrek kunnen nemen. Er zal een begeleidingscommissie worden ingesteld waar ook bewoners in plaats kunnen nemen. In deze commissie wordt de gang van zaken rond de opvang besproken.

Overleggen met de gemeente

Ongeveer 3 keer per jaar hebben de wijkvereniging en Vereniging Beheer Overhoeks (VBO) een overleg met de buurtmakelaar Nico Lammers.

Tijdens het laatste overleg hebben we aangegeven dat op het Overhoeksplein veel fietsen los naast elkaar geparkeerd staan. Als er meer wind staat ontstond er bij het omwaaien van één fiets een domino-effect De gemeente wil niet te veel nietjes plaatsen, maar heeft na ons overleg gehoor gegeven aan onze suggestie om zowel aan het begin, als aan het eind van een parkeervak voor fietsen een nietje neer te zetten. Dit helpt enorm!

Verder hebben we opnieuw gemeld, dat de gemeente maatregelen moet nemen om voetgangers en fietsers duidelijk te maken dat het gebied pas vanaf de Volewijckbrug richting Eye een gedoogzone voor fietsers is. Wij hebben de suggestie gedaan om symbolen op het asfalt te schilderen, dit is duidelijker dan verkeersborden

Samenvatting overleg met de begeleidingscommissie

De verkeerssituatie op de Ceramiquelaan blijft een probleem. Tot medio 2021 komt er niet meer ruimte om een veilige inrichting voor langzaam verkeer te realiseren. De gemeente heeft er door het gebrek aan ruimte voor gekozen om alleen autoverkeer toe te staan. Om hier ook ander verkeer toe te staan zou in een schijnveiligheid resulteren, nu is in ieder geval heel duidelijk dat lopen en fietsen verboden is.

De gemeente zal nog eens kijken of er op kortere termijn toch maatregelen te bedenken zijn, bijvoorbeeld strengere handhaving.

– VEZIPS (=electrisch verzinkbare palen) op het plein. De plaatsing van de paaltjes is afhankelijk van elektriciteitsaansluiting. Deze moet aangelegd worden door Liander, Liander is recent geweest, maar had de verkeerde tekeningen, waardoor zij het werk niet uit konden voeren. Op dit moment wacht de gemeente weer op een nieuwe datum. De gemeente noemt dit inmiddels een hoofdpijndossier. Wij zijn het daar helemaal mee eens en houden de vinger aan de pols.

-Y-towers. Er is goed nieuws. Er is een nieuwe aannemer gecontracteerd en de verwachting is dat de herstart na de kerstvakantie plaatsvindt. De oplevering zal dan eind 2022 zijn. Het hotel zal het eerste kwartaal van 2023 opengaan.

– De twee nieuwe appartementencomplexen aan de Spadinalaan, zijn in week 48 opgeleverd. De wijk verwelkomt ongeveer 100 nieuwe bewoners.

– De tuin van Shell zal, naar verwachting, begin 2020 opengesteld worden voor de buurt.

– Shell heeft een waterstof pompstation geopend (met zelfgeproduceerde waterstof) en er zijn 2 waterstofauto’s gestationeerd. Ook is er een elektrisch deelautosysteem geïntroduceerd waar buurtbewoners tegen korting gebruik van kunnen maken. Shell werkt hierbij samen met ViaVan. Passagiers kunnen een gedeelde rit boeken met de ViaVan mobiele app.

– De gemeente heeft begin oktober de tender gepubliceerd voor de laatste kavel van de Strip waar de gemeente nog een ontwikkelaar voor zoekt ter ontwikkeling en realisatie van een 90 meter hoge woontoren. Het complex bestaat grotendeels uit woningen, waarvan een gedeelte sociale huurwoningen. Verder is er een plint met voorzieningen waaronder ook een tweetal maatschappelijke functies: een buurtkamer en maatschappelijke opvang. Start bouw wordt uiterlijk medio 2022 verwacht. De bouw duurt naar verwachting tenminste 3 jaar.

-Amvest: Verschillende blokken zijn nu in aanbouw. Verder heeft Amvest de Omgevingsapp gelanceerd met nieuws over alle werkzaamheden en ook ontwikkelingen van andere ontwikkelaars en de gemeente (De app heet Omgevingsapp is te downloaden via de Appstore of Android).

Buurteettafel

Sinds bijna 4 jaar wordt er iedere eerste dinsdag van de maand samen gegeten, door een steeds wisselende groep Overhoekers. Ruim honderd belangstellenden ontvangen iedere maand de uitnodiging om te komen eten bij de buurteettafel in Overhoeks. Er wordt gekookt door steeds andere mensen en de tafels staan iedere keer in een ander huis. Er wordt voortreffelijk gekookt, de ene keer heel culinair en dan weer een eenvoudige pasta met salade en een nagerecht. De maaltijd kost €7,50 p.p. Vind je het leuk om eens met nieuwe mensen aan tafel te zitten en in een ander huis te kijken in Overhoeks? Mail dan naar overhoekseettafel@gmail.com  en ontvang iedere maand een mail met het menu en de uitnodiging om te komen eten. Er is plaats voor 18 personen per keer. Wees er snel bij, want vol=vol.

Sprong over het IJ

Op dit moment wordt door een onafhankelijke commissie een visie op de Sprong over het IJ ontwikkeld. Er zijn veel partijen gehoord waaronder de wijkvereniging. De wijkvereniging heeft nogmaals duidelijk aangegeven dat de voorkeur van de leden uitgaat naar een tunnel. In de visienota van de commissie, die begin december is verschenen, geeft de commissie nog geen advies, maar deze dient als basis voor het uiteindelijk advies dat medio 2020 wordt verwacht. Voor geïnteresseerden de nota heet: visienota oeververbindingen. Op internet is zowel een samenvatting als de gehele nota te lezen.

De besluitvorming over het metrostation Sixhaven wordt medio 2020 verwacht. Het station zou dan in 2026 geopend worden. De wijkvereniging vindt dit rijkelijk laat en zal dit ook kenbaar maken aan de gemeente.

Schegpark

De gemeente heeft aangegeven dat zij niet willen beginnen met de definitieve aanleg van het Schegpark totdat de bouw van de Y-towers is afgerond. De nieuwe ontwikkelaar van Y-towers is inmiddels bekend. Het bestuur van de wijkvereniging heeft contact gezocht met dit bedrijf om te onderzoeken of sponsoring van een tijdelijke inrichting van het Schegpark door deze projectontwikkelaar tot de mogelijkheden behoort.

Informatiebijeenkomst afkopen eeuwigdurende erfpacht

Op 21 november heeft de wijkvereniging een informatieavond over het afkopen van de eeuwigdurende erfpacht georganiseerd voor appartementseigenaren. Gezien de zeer hoge opkomst was er duidelijk behoefte aan deze informatie. De gebruikte presentatie hebben diegenen die zich opgegeven hadden inmiddels ontvangen.

Aanbieden grofvuil, karton, glas, papier, etc.

Ook in deze nieuwsbrief vragen wij opnieuw aandacht voor het feit dat er nog steeds bewoners zijn die op willekeurig welk moment afval naast in plaats van in de container deponeren. Gezien de overlast die dit veroorzaakt zijn wij op het moment met de gemeente in overleg om te kijken hoe er strenger opgetreden kan worden tegen bewoners die hun huisvuil niet op de juiste manier aanbieden.

Het grofvuil wordt iedere tweede dinsdag van de maand opgehaald. Op https://www.amsterdam.nl/afval/grofvuil/grofvuil-laten/noord/ staan alle data vermeld. Verder willen wij iedereen nogmaals dringend verzoeken om vuilniszakken, oud-papier, karton en glas niet naast de container te zetten als deze vol is, maar even naar een andere container te lopen, of het terug mee naar huis te nemen en op een andere dag nog een keer aan te bieden.

De besloten Facebookgroep en de website van Wijkvereniging Overhoeks

De wijkvereniging heeft zowel een openbare Facebookpagina als een besloten Facebookgroep. Deze laatste is alleen toegankelijk voor bewoners van Overhoeks. Aanmelding kan via, ‘groepen’ in de linkerkolom op de openbare Facebookpagina van de wijkvereniging. Daarnaast hebben wij een website www.wijkverenigingoverhoeks.nl

Tot slot

Wij kunnen als bestuur natuurlijk bedenken wat de wijkvereniging zou moeten doen, maar wij horen dat liever van onze leden. Wat vinden jullie belangrijk? Wij willen heel graag jullie ideeën en suggesties horen! Laat het ons weten via bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl

De wijkvereniging heeft op het moment zo’n 300 leden, maar hoe meer hoe beter. Wij zijn een nieuwe wijk, waar nog steeds de nodige ontwikkelingen plaatsvinden en hoe groter het aantal leden hoe meer gewicht onze stem heeft bij officiële overleggen met de gemeente. Lid worden van de wijkvereniging kost € 5 per persoon per jaar. Aanmelden kan via de website: www.wijkverenigingoverhoeks.nl

Nieuwjaarsborrel zaterdag 4 januari 16.00 tot 18.00 ClinckNoord Badhuiskade 3

Reacties zijn gesloten.Actueel

IJ-oever schoon!

Schoonmaak feest op zaterdag 19-09-2020 

World Cleanup Day

 

Programma

10.00 uur     Verzamelen op Overhoeks plein

Draaiorgel & diverse kraampjes

Inschrijven/checken en uitdelen van een snackje en arm bandje.

 

10.15              ...