Informatieavond op 21 november: overstap eeuwigdurende erfpacht of niet

Beste bewoners van Overhoeks.

Zoals u hoogstwaarschijnlijk wel weet moeten Amsterdamse woningeigenaren voor 1 januari 2020 een besluit nemen of zij al dan niet overstappen naar eeuwigdurende erfpacht.

Inmiddels is het ruim over de helft van 2019 en het aantal overstappers is nog gering. Kennelijk zijn veel bewoners nog afwachtend en zien zij niet de urgentie om nu al te handelen en notariskosten te maken, omdat de canonherziening in de verre toekomst ligt, voor bewoners van Overhoeks is dit vaak na 2050.  Echter de financiële gevolgen kunnen op termijn aanzienlijk zijn.

Omdat er bij veel bewoners nog onduidelijkheid heerst over de voor-en nadelen van het wel of niet overstappen naar eeuwigdurende erfpacht organiseert Wijkvereniging Overhoeks voor onze leden en andere belangstellenden een informatieavond over de overstapregeling van de gemeente Amsterdam.

U bent van harte uitgenodigd voor deze avond waarvan de inhoud wordt verzorgd door Rob de Wildt van Research en Advies BV, adviseur Erfpacht van de Vereniging Eigen Huis.

De bijeenkomst vindt plaats op:

Donderdag 21 november 20.00 uur in het Tolhuis

Buiksloterweg 7

Na afloop is er tijd voor een drankje. (Op eigen kosten.)

Deelname aan deze avond is gratis voor leden van Wijkvereniging Overhoeks.

Niet-leden betalen € 5,-  bij binnenkomst en zijn dan meteen voor een jaar lid van de wijkvereniging.

Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt via wijkverenigingoverhoeks@gmail.com

Een vriendelijke groet,

Nicolette Roelofs

Wijkvereniging Overhoeks