Brief Amvest 30 september 2019

Beste buurtbewoners,

In juli zijn damwanden geplaatst om de blokken J, K en M van fase 3.2. Dit werk hebben we voortijdig afgebroken in verband met de geluidsbelasting. Omdat een grondkering noodzakelijk is, hebben we na afweging van varianten gekozen voor een ‘berlinerwand’: hierbij worden H-profielen in de grond gedrukt op onderlinge afstand van 2 meter. Tussen de profielen (palen) worden staalplaten geplaatst om de grond tegen te houden zodra aan één zijde van de wand wordt ontgraven.

De werkzaamheden voeren wij uit op woensdag 2 en donderdag 3 oktober: langs de Docklandsweg en het laatste stuk van de Céramiquelaan richting Docklandsweg.

Het verkeer wordt niet gehinderd: de werkzaamheden voeren we uit vanuit de binnenzijde van de te maken grondkering. Het geluid dat gepaard gaat met de plaatsing is maximaal vergelijkbaar met het geluid dat door de heistelling in blok J en K de laatste weken is geproduceerd.

Ingebruikneming van De Omgevingsapp 

Deze brief en alle andere communicatie vanuit de bouwers van de toekomstige woonwijk Aan het IJ zal binnenkort gaan verlopen via De Omgevingsapp. Vanuit de gebiedsontwikkeling van de campus willen we het contact met de omgeving, de omwonenden en alle andere belanghebbende laten plaatsvinden op een eenduidige wijze. 

De Omgevingsapp is te downloaden in de Apple Store en de Google Play Store. Na het openen van de app zult u moeten navigeren naar de gebiedsontwikkeling genaamd “Aan het IJ”. 

pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png