Kort verslag bijeenkomst begeleidingscommissie Overhoeks

Namens de Wijkvereniging zijn Nicolette Roelofsch en Koen Kool aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de begeleidingscommissie Overhoeks.

Een aantal zaken die in dit overleg besproken zijn:

  • Op 10 oktober is er van 17.00 uur tot 19.00 een informatieavond, over de herinrichting van de Asterweg. Er is sprake van eenrichtingsverkeer om de wijk in en uit te gaan, maar de Docklandsweg en nog te openen Sausolitolaan worden de toe- en uitgangsweg.
  • De gemeente gaat er vanuit dat de bouwactiviteiten voor het Maritime hotel en de naast gelegen toren voor het eind van dit jaar weer opgestart worden.
  • Op 26 oktober wordt er weer gestart met hei-activiteiten, dit zal 6 weken duren. Het is -zoals het er nu uitziet- de laatste keer dat er met een gewone heimachine geheid gaat worden. Bij de volgende blokken zal er weer gebruik gemaakt gaan worden van de veel geluidsarmere schroeftechniek.
  • Eind oktober wordt het besluit genomen of er ongedocumenteerden gehuisvest zullen gaan worden in A-Lab.
  • De eerste week van november zullen er beweegbare palen op het Overhoeksplein geplaatst worden.

Van verdere ontwikkelingen wordt U middels de besloten Facebookpagina, website, nieuwsbrief of mail op de hoogte gehouden.