Brief van bouwbedrijf de Nijs

page1image6645888
page1image25233152page1image6684224page1image6675968page1image6675776

Geachte bewoner,

U ontvangt deze brief omdat u in de omgeving woont van ons bouwproject Overhoeks 3.1 blok C.
De heipalen zijn geplaatst en we starten binnenkort met het storten en afwerken van de keldervloeren van de gebouwen C2 en C1. Gedurende twee avonden/nachten zullen wij hierbij mogelijk geluidshinder veroorzaken.

Het storten en afwerken van de betonnen vloer van de kelder is een secure klus. Het storten van het beton vindt overdag plaats. Enige uren daarna moeten we het net niet uitgeharde beton afwerken. Dit houdt in dat het beton wordt geschuurd om het vlak en waterdicht te maken. Dit heet vlinderen. Helaas is enige geluidshinder bij deze bewerking niet te voorkomen. De gemeente heeft ons hiervoor een vergunning verleend.

De exacte timing van het vlinderen is lastig te voorspellen. Dit is afhankelijk van het tijdstip van de betonstort wat weer afhankelijk is van het weer en vervolgens van de exacte droogtijd van het beton, ook hierop heeft het weer invloed.

Het streven is om In de periode van 22 – 26 Juli in één nacht tussen 19:00 uur en 07:00 uur de vlinderwerkzaamheden plaats te laten vinden op de bouwplaats C2.
De prognose is dat in week 36 (1e week van September) in één nacht tussen 19:00 uur en 07:00 het afwerken van de keldervloer van ons gebouw C1 zal plaatsvinden.

Wij kunnen helaas nog niet de definitieve dagen doorgeven waarop de werkzaamheden plaatsvinden aangezien dit afhankelijk is van de weersomstandigheden. De definitieve datum wordt een paar dagen voor aanvang werkzaamheden vastgesteld door de hoofduitvoerder en kunt u vinden op:https://www.denijs.nl/overhoeks-c

BOUWBEDRIJF MJ DE NIJS EN ZONEN BV

page2image6604672page2image25260624page2image6617152page2image6617344page2image6617536page2image6617728

Wij zullen ons best doen om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken maar helaas kunnen we enige geluidshinder niet uitsluiten. Indien u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u ons bereiken via het volgende e-mailadres: overhoeks@denijs.nl

Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Bouwteam Overhoeks 3.1. blok C Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V.

page2image6787008page2image6789888