Brief van Amvest

Beste buurtbewoners, 

Wij willen u graag informeren over de voortgang van de bouw van Blokken J, K en M in Overhoeks. 

Damwand 

Op 4 juli is Amvest gestart met het aanbrengen van een damwand langs fase 3.2, ter plaatse van de Céramiquelaan en Docklandsweg. In de hectiek hebben wij verzuimd u hierover tijdig te informeren, 

waarvoor wij onze excuses aanbieden. 

Het plaatsen van de damwand gaat gepaard met geluidshinder en trillingen (zie groene lijn op de plattegrond). Wij hebben vooraf berekeningen laten uitvoeren en hebben meetapparatuur aangebracht 

om de emissies te registreren en zo de berekeningen te controleren. De damwand is naar verwachting over 2 weken gereed. Deze damwand zorgt er voor dat geen schade ontstaat aan de Céramiquelaan 

tijdens de bouw van de parkeerkelder onder blok K en blok M. 

Boren 2 putten Op maandag 1 juli zijn we gestart met het boren van 2 putten tot ruim 200 meter diepte. Het water in 

deze diepe boringen wordt straks gebruikt om de woningen in de blokken J, K, L en M te voorzien van warmte en van koeling Het boren van deze putten veroorzaakt geen overlast door geluid of trillingen. 

Rond 17 juli zijn de putten op diepte. 

Voorbereiden bouwkuip Tegelijkertijd met het plaatsen van de damwand bereiden we de bouwkuip voor J, K en M voor. Deze 

werkzaamheden, die vooral veel verplaatsing van grond inhouden, zijn gereed op vrijdag 26 juli. 

Bouwvakantie Tijdens de bouwvakantie vanaf 26 juli tot 12 augustus zal het even rustig zijn binnen Overhoeks. De 

enige activiteiten zijn dan het doorspoelen van de diepe putten. 

Funderingspalen blokken J, K, M 

Vanaf 12 augustus start de bouwer van Blok J en K met het aanbrengen van de funderingspalen. Hierover informeert DuraVermeer u. Vanaf begin oktober start ook de bouwer van blok M, 

KondorWessels Amsterdam, met het aanbrengen van de funderingspalen. Begin september start de bouw van de school aan de Grasweg. De bouwers zullen u aan het einde van de zomer over deze 

werkzaamheden informeren. 

Zo min mogelijk overlast Wij willen de invloed van onze werkzaamheden op de omgeving zo veel mogelijk beperken en de 

(verkeers)veiligheid in het gebied waarborgen. Hiervoor hebben we intensief contact met de Gemeente Amsterdam. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat u tijdens de bouw enige overlast ervaart. 

Plankaart 

Meer informatie. 

Voor algemene informatie over de ontwikkelingen op het Overhoeksterrein kunt u terecht op de website van de gemeente Amsterdam. Amvest heeft zelf ook een website aangemaakt over haar 

ontwikkelingen, zie hiervoor www.aanhetij.nl 

Voor vragen over de werkzaamheden, die op dit moment in opdracht van Amvest plaatsvinden kunt u contact opnemen met het algemene nummer van Amvest. Het nummer wat u kunt bellen is 020 4301212 

Het secretariaat kan u dan met de juiste personen doorschakelen. 

Wij hopen op een aangename en constructieve samenwerking en houden u ook in de toekomst op de hoogte van onze werkzaamheden. 

Met hartelijke groet, 

Amvest