Sprong over het IJ – 11 juli 2019

In juli 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot Sprong over het IJ: vijf maatregelen om de verbinding over het IJ te verbeteren.

Op dit moment voldoen niet alle maatregelen aan de eisen van zowel de gemeente als het Rijk en de betrokken nautische partijen. Daarom is besloten om gezamenlijk een onafhankelijke adviescommissie in te stellen.

Deze adviescommissie is gevraagd om een concreet en realistisch advies te geven over welke oeververbindingen binnen de ring A10 het meest veilig, robuust en toekomstbestendig zijn. Dit vanuit het perspectief van de gehele metropoolregio en de te verwachten ontwikkelingen voor de komende 20 tot 40 jaar, waarbij de oeververbindingen (bruggen, ponten en tunnels) in relatie tot OV- en fietsnetwerken (nogmaals) onder de loep worden genomen.

De voorbereidingen voor het verbeteren van het IJpleinveer en het nieuwe metrostation Sixhaven worden wel voortgezet.