Zondag 28 januari Nieuwjaarsborrel


Posted on januari 21st, by Louis Kuypers in Nieuws, Wijkborrel. No Comments

Beste bewoners van Overhoeks

Op zondag 28 januari, 15:00 – 17:00, organiseert de Wijkvereniging Overhoeks haar nieuwjaarsborrel in de Tolhuistuin in de ruimte aan de achterzijde van de bar in het restaurant.

Wij hopen dat u gelegenheid vindt om even langs te komen. Een goede gelegenheid om meer buren te leren kennen. De wijkvereniging heeft slechts een beperkt budget. Daarom zijn consumpties voor eigen rekening.

Zoals u wellicht bekend zal onze oprichter en huidige voorzitter  Marcel Oomen in de loop van dit jaar Overhoeks verlaten en ook terugtreden als voorzitter. Bij de ALV van april/mei zal aan dat vertrek ruim aandacht worden besteed.

Wij beseffen ons dat Marcel eigenlijk onvervangbaar is. Toch zoeken wij nieuwe bestuursleden voor de Wijkvereniging om het werk voort te zetten. De Wijkvereniging heeft een stem bij de gemeente die daar zeker wordt gehoord. Dat is belangrijk omdat wij wonen in een gebied dat een snelle en turbulente ontwikkeling doormaakt en dat door steeds meer mensen wordt bezocht. Daarnaast is de Wijkvereniging een belangrijke initiator en mediator voor allerlei sociale en culturele, buurt verbindende activiteiten zoals het Overhoekskoor, een jaarlijks wijkfeest, sinterklaas voor de kleintjes, een buurteettafel en regelmatige wijkborrels. Gaan deze zaken u aan het hart en heeft u een klein beetje tijd spreek dan een van de huidige bestuursleden aan voor wat informatie, of stuur een e-mail naar bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl

Tot zondag 28 januari 15.00 uur!

Marcel Oomen

Geert-Jan Groothuis

Wouter Jansweijer

Louis Kuypers

P.S.: niet leden van de Wijkvereniging kunnen zich ter plekke als lid aanmelden met machtiging voor het incasseren van de lidmaatschapsbijdrage van €5 (of vrijwillig meer).

Geef je reactieActueel

Lenteborrel & afscheid van (mede)oprichter wijkvereniging Marcel Oomen

Zondag 22 april is er in het Atrium van ClinkNOORD, voor alle bewoners (jong en oud) van Overhoeks, een gezellige borrel. Een goede gelegenheid...

Uitnodiging 6e Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Wijkvereniging Overhoeks nodigt de leden uit tot het bijwonen van de zesde jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zondag 22 april a.s.

Gerelateerd
Zondag 28 januari Nieuwjaarsborrel

Beste bewoners van Overhoeks

Op zondag 28 januari, 15:00 – 17:00, organiseert de Wijkvereniging Overhoeks haar nieuwjaarsborrel in de Tolhuistuin in de ruimte aan de...