Zondag 28 januari Nieuwjaarsborrel


Posted on januari 21st, by Louis Kuypers in Nieuws, Wijkborrel. No Comments

Beste bewoners van Overhoeks

Op zondag 28 januari, 15:00 – 17:00, organiseert de Wijkvereniging Overhoeks haar nieuwjaarsborrel in de Tolhuistuin in de ruimte aan de achterzijde van de bar in het restaurant.

Wij hopen dat u gelegenheid vindt om even langs te komen. Een goede gelegenheid om meer buren te leren kennen. De wijkvereniging heeft slechts een beperkt budget. Daarom zijn consumpties voor eigen rekening.

Zoals u wellicht bekend zal onze oprichter en huidige voorzitter  Marcel Oomen in de loop van dit jaar Overhoeks verlaten en ook terugtreden als voorzitter. Bij de ALV van april/mei zal aan dat vertrek ruim aandacht worden besteed.

Wij beseffen ons dat Marcel eigenlijk onvervangbaar is. Toch zoeken wij nieuwe bestuursleden voor de Wijkvereniging om het werk voort te zetten. De Wijkvereniging heeft een stem bij de gemeente die daar zeker wordt gehoord. Dat is belangrijk omdat wij wonen in een gebied dat een snelle en turbulente ontwikkeling doormaakt en dat door steeds meer mensen wordt bezocht. Daarnaast is de Wijkvereniging een belangrijke initiator en mediator voor allerlei sociale en culturele, buurt verbindende activiteiten zoals het Overhoekskoor, een jaarlijks wijkfeest, sinterklaas voor de kleintjes, een buurteettafel en regelmatige wijkborrels. Gaan deze zaken u aan het hart en heeft u een klein beetje tijd spreek dan een van de huidige bestuursleden aan voor wat informatie, of stuur een e-mail naar bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl

Tot zondag 28 januari 15.00 uur!

Marcel Oomen

Geert-Jan Groothuis

Wouter Jansweijer

Louis Kuypers

P.S.: niet leden van de Wijkvereniging kunnen zich ter plekke als lid aanmelden met machtiging voor het incasseren van de lidmaatschapsbijdrage van €5 (of vrijwillig meer).

Geef je reactieActueel

Brief Sprong Over Het IJ – College van Burgemeester en wethouders

College van Burgemeester en wethouders

Leden van de Gemeenteraad van Amsterdam                                 Amsterdam 18 maart 2018

Geachte dames en heren,

Een grote groep direct betrokkenen bij activiteiten in...

Opgeven Overhoeks team – De Noorderpark Spelen op 14 juli
Vorig jaar wonnen de Scheepvaarders uit de Banne, misschien dit jaar ons Overhoeks team? En ze zoeken nog teams! Het is een sportief gebeuren, waar je...
Lenteborrel & afscheid van (mede)oprichter wijkvereniging Marcel Oomen

Zondag 22 april is er in het Atrium van ClinkNOORD, voor alle bewoners (jong en oud) van Overhoeks, een gezellige borrel. Een goede gelegenheid...