Zondag 28 januari Nieuwjaarsborrel


Posted on januari 21st, by Louis Kuypers in Nieuws, Wijkborrel. No Comments

Beste bewoners van Overhoeks

Op zondag 28 januari, 15:00 – 17:00, organiseert de Wijkvereniging Overhoeks haar nieuwjaarsborrel in de Tolhuistuin in de ruimte aan de achterzijde van de bar in het restaurant.

Wij hopen dat u gelegenheid vindt om even langs te komen. Een goede gelegenheid om meer buren te leren kennen. De wijkvereniging heeft slechts een beperkt budget. Daarom zijn consumpties voor eigen rekening.

Zoals u wellicht bekend zal onze oprichter en huidige voorzitter  Marcel Oomen in de loop van dit jaar Overhoeks verlaten en ook terugtreden als voorzitter. Bij de ALV van april/mei zal aan dat vertrek ruim aandacht worden besteed.

Wij beseffen ons dat Marcel eigenlijk onvervangbaar is. Toch zoeken wij nieuwe bestuursleden voor de Wijkvereniging om het werk voort te zetten. De Wijkvereniging heeft een stem bij de gemeente die daar zeker wordt gehoord. Dat is belangrijk omdat wij wonen in een gebied dat een snelle en turbulente ontwikkeling doormaakt en dat door steeds meer mensen wordt bezocht. Daarnaast is de Wijkvereniging een belangrijke initiator en mediator voor allerlei sociale en culturele, buurt verbindende activiteiten zoals het Overhoekskoor, een jaarlijks wijkfeest, sinterklaas voor de kleintjes, een buurteettafel en regelmatige wijkborrels. Gaan deze zaken u aan het hart en heeft u een klein beetje tijd spreek dan een van de huidige bestuursleden aan voor wat informatie, of stuur een e-mail naar bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl

Tot zondag 28 januari 15.00 uur!

Marcel Oomen

Geert-Jan Groothuis

Wouter Jansweijer

Louis Kuypers

P.S.: niet leden van de Wijkvereniging kunnen zich ter plekke als lid aanmelden met machtiging voor het incasseren van de lidmaatschapsbijdrage van €5 (of vrijwillig meer).

Geef je reactieActueel

Zondag 28 januari Nieuwjaarsborrel

Beste bewoners van Overhoeks

Op zondag 28 januari, 15:00 – 17:00, organiseert de Wijkvereniging Overhoeks haar nieuwjaarsborrel in de Tolhuistuin in de ruimte aan de...

“Van Wie is het IJ, van Wie is de Stad ?” – film van Remy Vlek

Thema: de Strijd om de Ruimte aan het IJ en in de Stad.

Oud wethouder Maarten van Poelgeest, Eberhard van der Laan, en de kunstenaars...

Samen koken, eten en een voorstelling ‘De Koningin van de Voedselbank’

Amsterdam is onze stad. Een mooie stad, maar ook een verwaande rotstad. Een stad waar we verschrikkelijk veel van houden. Uit die stad halen...