Actueel

Nieuws uit overleg

Bestuursleden Marcel Oomen en Wouter Jansweijer nemen deel aan het periodieke overleg in de zogenaamde Begeleidingscommissie, die ten doel heeft om oplossingen te bespreken...

Resultaten ledenenquête voorjaar 2017

In het voorjaar van 2017 ontvingen alle leden een vragenlijst. Doel was om te peilen welk belang de leden hechten aan de activiteiten die...

Rondleiding stadsecoloog

Op zaterdag 24 juni a.s. organiseert de Vereniging Beheer Overhoeks een rondleiding door onze wijk o.l.v. stadsecoloog Fred Haaijen. Er is een beperkt aantal plaatsen,...